Bezoeker N°: 4308247
 

Software for fitters and manual workers

Kies uw taal
english français Nederlands
zondag 29 maart 2020

ThermSoft NiewsNiews  
16/06/2019   UniTHERM - nieuwigheden periode 2017 - 2020 :
- Norm NBN EN 12831 : aanpassing van de ventilatieverliezen en bovendien de verliezen via de grond en de berekening van het opwarmvermogen (nieuw scherm). - Uitbreiding naar 200 niet-verwarmde lokalen voor de berekening van de evenwichtstemperatuur. - Andere aanpassingen : controle van de volgorde van ingeven bij het eerste niveau van de U-factor, toevoeging van nieuwe radiateurfabrikanten, diverse vertaalcorrecties van de schermen, up-to-date maken van de help-file,….
16/06/2019   UniFAC - nieuwigheden periode 2017 - 2020 :
- Onderhoudsperiode verschillend per installatiecategorie - Dubbelklikken op een veld ‘prijs’ laat toe om een rekenmachine te laten verschijnen - Toevoegen van een werkbon die reeds ingevuld is vertrekkende van een communicatie - Beperken van het afdrukken van de prijzen tot het gewenste niveau ( zonder prijs detail) - Aanpassing van het attest verwarmingstoestel voor Wallonië - Mogelijkheid om in alle documenten en installatie-sites te zoeken naar een artikel dat in het artikelbestand voorkomt - Automatische aanmaak van een creditnota door rechts te klikken op een factuur - Layoutaanpassingen van de persoonlijke werkfiches - Bij een nieuwe installatie is de btw-code standaard te parametreren samen en het aantal weken tussen 2 onderhoudsbeurten - Mogelijkheid om de lijst van de facturen te exporteren. - Diverse verbeteringen : tekst creditnota, keuze van de installatiesite bij de facturatie van meerdere werkfiches, legale teksten voor de facturen, toevoeging van de betaalwijze, installatieadressen, toevoeging van artikels op de werkfiche, lijnen verplaatsen op het prijsbestek,…
20/11/2016   UniTHERM – nieuwigheden :
Nieuwe norm: u hebt de mogelijkheid om te berekenen volgens de nieuwe norm NBN EN 12831. U kan ook een perimeter ingeven en de diepte van ingegraven vloeren en wanden. Infobox: een infobox( i) is zichtbaar per wandelement. Dit laat u toe om de berekening met de nieuwe norm in detail te kunnen volgen. Vloerverwarming: toevoeging van een minimaal te respecteren pasafstand bij automatische selectie. Divers: Windows 10, uitbreiding van oppervlakken met lokalen in de vorm van een U, update van het helpbestand, …
20/06/2016   UniFAC versie 2.7.25 :
- Facturatie:tekst 6 % is veranderd.Afdruk faktuur met overschrijving is mogelijk- Parameters voor betalingsherinnering: toevoegen‘Begindatum factuur aanmaak van aanmaningen’- Bestek: de referentie van een bestek wordt ook gecopieerd bij het copieren van een bestek. Mogelijkheid voor een aantal dat op leeg staat binnen een lijn- Artikelen: collage van tekst mogelijk in de infozone-Nieuwe upgrade installatie assistent voor windows 10- Diverse verbeteringen.
1/01/2016   UniFAC – nieuwigheden :
- Mogelijkheid om een document te koppelen in annex aan een faktuur - Nieuw onderhoudsattest van een warmtegenerator regio Brussel - Automatische toevoeging van een optionele lijn van verplaatsingskosten en prestaties ( beginwaarde en aantal uren) tijdens de aanmaak van een werkbon
5/01/2015   UniFAC – nieuwigheden :
- Module online kalender voor de planning van de interventies in de onderneming (grafische weergave) samen met een Office 365-abonnement - Elektronische facturatie in het UBL formaat en export van verkoopfacturen om ze later te importeren in een boekhoudprogramma - Afdrukken van een postadres boven een (optioneel) logo in de aanmaningen - Personalisatie van de voettekst op een werkbon, met een tekst die voor of na de standaard voettekst kan worden geplaatst
5/01/2015   UniTHERM – nieuwigheden :
- De compatibiliteit is uitgebreid naar een recente versie van Windows: Windows 8.1 - Uniformisering van de gebruikers interface - De gebruiker ‘administrator’ kan in het beheer van de gebruikers geconfigureerd worden om geen projecten meer te gebruiken - Coëfficiënten U: grafiek van de evolutie van de temperatuur en van de dampspanning ( methode van Glaser) - Diverse verbeteringen en correcties
27/01/2014   UniFAC – overzicht van de nieuwigheden :
- Nieuwe BTW wetgeving (tekst medecontractant,..) - Beheer van artikelen : aanmaak van een tekst artikel (type info) dat meerdere detail lijnen bevat. - Aanmaningen betaligen : aanmaningsbrieven op maat met afdruk en automatische opvolging. - Facturatie : groepering van meerdere werkfiches MET of ZONDER detaillijnen in eenzelfde factuur. - Werkfiche : tekst aanpasbaar in de voet van de pagina (vb. invoegen van verkoopsvoorwaarden) - Diversen : verwijdering van meerdere lijnen in een bestek met 1 muisklik, de naam van het af te drukken pdf bestand bevat de nr van het document… - In ontwikkeling : exportatie van de verkoopsfacturen naar alle boekhoudpakketten die de standaard U.B.L. 2.0 volgen
27/01/2014   UNITHERM – overzicht van de nieuwigheden :
- Ventilatie : nieuwe normen , en eenvoudige interface. Nieuw rapport ‘ventilatie per lokaal’. - Dimensies wanden : automatische aanpassingen op basis van de dimensis van het lokaal. - Diversen : bijkomende functionaliteiten in de boomsctructuur, tabpaginas in kleur, ingave van de naam bij importatie van een project, enz… - In ontwikkeling : grafische evolutie van het dauwpunt.
5/09/2012   Overzicht van de eerstvolgende UniFAC ontwikkelingen :
- Beheer van tekst om in de documenten toe te voegen - Afdruk van bijlage - Veranderingen in de module beheer van onderhoudscontracten
5/09/2012   Nieuw in UniTHERM 2012 :
- Nieuwe beheer U-waarden - Afdrukken van warmtegeneratoren verdeling - Het is mogelijk om projecten op te zoeken op architect/studiebureau en installateur. - Vloerverwarming : de lengte van de nodige randisolatie wordt berekend - Radiatoren : prijzen zichtbaar of niet zichtbaar in de beheersschermen en nummering van radiatoren
5/09/2012   Nieuw in UniFAC 2012 :
- Meerdere werkfiches in een factuur - Opvolging van de betalingen en editie van de aanmaningen (brieven) - Nieuwe attest voor Brussel en Wallonië - Boekhoud verbinding en archivering van verkoopfacturen in pdf - aanpassingen voor cloud computing
5/09/2012   Overzicht van de eerstvolgende UniTHERM ontwikkelingen :
- U privé : een project kan nu zijn eigen U-waarden bevatten. Deze U-waarden worden bewaard bij het project. - Extra verdere aanpassingen aan de Belgische norm - Rendement ventilatie type D - Windows 8 - compatibiliteit en 64 bit omgeving
1/12/2010   Nieuw in UniFAC 2011 :
- De weergave van alle schermen is volledig herzien (kleuren, lijnen tabbladen, volgordes, ...) om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. - Klantenscherm : Een ‘+’ in de klantenlijn laat toe om rechtstreeks een factuur, offerte, interventie, ... aan te maken voor de klant. - Onmiddellijk zoeken op de klant in ieder scherm - Vlugger aanmaken van offertes, aanmaken van "INFO" lijnen - Facturen : Opzoeken op adres van uitvoering, attesten kunnen afdrukken, rechtstreekse weergave of het btw attest reeds ontvangen is en of de klant eigenaar is op basis van een factuur - Afdrukken van werkfiches : een enkele klik volstaat om tezelfdertijd het btw attest, de technische fiche of het onderhoudsattest af te drukken . - Mogelijkheid om zijn eigen klanten nummering in te stellen - Export mogelijkheid voorzien om facturen te kunnen exporteren naar een extern boekhoud-pakket - Diversen : zie de begeleidende brief bij de CD-ROM
1/12/2010   UniTHERM: Overzicht van de eerstvolgende ontwikkelingen :
- Overgang naar een nieuwe versie van programmeer omgeving en naar een andere database compatibel met de volgende Windows versies van. - Aanpassingen aan de normen voor de warmteverliesberekeningen - Importeren van projectgegevens - Nieuwe help, up-to-date - Diversen : aanpassingen voor vloerverwarming
1/12/2010   Nieuw in UniTHERM 2011 :
- Ventilatie type C en D - Vloerverwarming geïntegreerd - Wandelementen vervangen door andere wandelementen in slechts 2 muisklikken - Omschrijving van wandelementen zichtbaar in het overzicht van de wandelementen - Aanpassing aan de nieuwe norm NBN 62-002 - Assistentie bij het berekenen van ingewikkelde oppervlaktes - Export mogelijkheid van alle gegevens in één enkel bestand dat kan gebruikt worden om in volgende versies te importeren, kan eveneens gebruikt worden als backup bestand - Nieuwe installatie procedure voor Windows 7 - Diversen : rapportaanpassingen, …
1/12/2010   UniFAC: Overzicht van de eerstvolgende ontwikkelingen :
- Automatische afdruk van betalingsherinneringen met bijhorende niveaus - Verschillende werkfiches gefactureerd in 1 gezamenlijke factuur - Zowel het installatieprogramma als de upgrade zijn compatibel gemaakt met Windows 7 - Diversen : pagina kop & voetteksten groter maken, toevoegen van een beheer gekoppeld aan de installatie, firma-hoofding afwijkend in de werkfiche enz…